Hoe de computernaam in Windows 10 te wijzigen

Het is wenselijk dat computers op het netwerk unieke namen hebben voor normale communicatie met elkaar. Als computers op het netwerk dezelfde naam hebben, is er een conflict in de netwerkcommunicatie. Vandaag gaan we bekijken hoe u de computernaam in Windows 10 kunt wijzigen.

We zullen verschillende manieren bekijken om de computernaam te wijzigen: via systeemeigenschappen, in parameters of via de opdrachtregel. De computernaam mag niet alleen cijfers of spaties bevatten en u kunt geen symbolen gebruiken: `~ @ # $% ^ & () = + [] {} | ; : '". /? De computernaam kan van 0 tot 9 zijn, alle letters van het alfabet, en worden afgebroken.

Verander de computernaam in de systeeminstellingen

1. Open het menu "Start" en ga naar "Instellingen".

2. Ga naar "Systeem".

3. Selecteer in de linkerkolom "Over systeem", rechts - "Hernoem deze pc".

4. Voer een nieuwe naam voor de computer in en klik op Volgende.

5. Als u op "Nu opnieuw opstarten" klikt, worden alle geopende bestanden en toepassingen automatisch gesloten en wordt de computer opnieuw opgestart. Als u gegevens moet opslaan - klik op "Herstart later" => alles opslaan => herstart vervolgens uw computer.

Na het opnieuw opstarten wordt de computernaam gewijzigd in de naam die is gespecificeerd in de vierde alinea.

Wijzig de computernaam in de systeemeigenschappen

1.  Druk op de  Win + R- toetsen

  Voer het commando  besturingssysteem  en klik op "OK" (u kunt invoeren "System" door middel van het bedieningspaneel).

2. Klik aan de rechterkant op "Instellingen wijzigen".

3. Klik op het tabblad "Computernaam" op "Wijzigen".

4. Voer in het veld Computernaam een ​​nieuwe naam in en klik op OK.

5. U wordt geïnformeerd over de noodzaak om uw computer opnieuw op te starten om de wijzigingen door te voeren. Klik op "OK".

6. Klik op Sluiten.

7. Als u op "Nu opnieuw opstarten" klikt, worden alle geopende bestanden en toepassingen automatisch gesloten en wordt de computer opnieuw opgestart. Als u gegevens moet opslaan - klik op "Later opnieuw opstarten", sla alles op en start uw computer opnieuw op.

Na het opnieuw opstarten wordt de computernaam gewijzigd in de naam die is gespecificeerd in de vierde alinea.

Wijzig de computernaam op de opdrachtregel

1. Open een opdrachtprompt als beheerder: een van de manieren - in de zoekbalk typt u  cmd => klik met de rechtermuisknop op "Opdrachtprompt" en selecteer "Uitvoeren als beheerder".

2. Typ het commando  wmic computersystem where name = "% computernaam%" call rename name = "nieuwe naam"  en druk op Enter. Alleen in plaats van een  nieuwe naam - schrijf de naam die u de computer een naam wilt geven. We willen bijvoorbeeld de computer HP een naam geven  - schrijf op de opdrachtregel  wmic computersystem where name = "% computernaam%" call rename name = "HP"  en druk op Enter.

 We sluiten de opdrachtregel, herstarten de computer. De computer gebruikt nu de nieuwe naam die in de tweede stap is opgegeven. Dat is alles voor vandaag, als je andere methoden kent of gewoon wat toevoegingen hebt - schrijf opmerkingen! Veel succes 🙂