De helderheid van het scherm aanpassen in Windows 10

In het artikel van vandaag zullen we alle manieren bekijken waarmee u de schermhelderheid in Windows 10 kunt wijzigen.

Pas de helderheid van het scherm aan met het toetsenbord.

Sommige toetsenborden, meestal in laptops, hebben toetsen om de helderheid van het scherm te veranderen. De zon wordt vaak op dergelijke toetsen getekend, meestal bevinden ze zich op de bovenste rij toetsen, op sommige apparaten zag Samsung ze op de pijlen. Sommige toetsen verhogen of verlagen de helderheid zodra u erop drukt, en op sommige apparaten moet u eerst op de Fn-toets drukken, deze ingedrukt houden en vervolgens op de toets Helderheid omhoog of omlaag drukken.

Op sommige HP-apparaten zien de helderheidstoetsen er als volgt uit:

Op sommige Samsung-apparaten zien de toetsen voor het wijzigen van de helderheid eruit als in de onderstaande afbeelding, en als het in HP voldoende was om op één F2- of F3-toets te drukken om de helderheid van het scherm te wijzigen, dan moet je in Samsung de Fn-toets ingedrukt houden en op de pijl-omhoog drukken om de helderheid te verhogen. of pijl omlaag om het te verkleinen.

Pas de helderheid van het scherm aan in het actiecentrum.

1. Open het "Actiecentrum". De pictogrammen in het meldingscentrum kunnen worden samengevouwen of uitgevouwen, als de uwe is uitgevouwen - ga naar het volgende item, indien samengevouwen - klik op "Uitbreiden";

2. Van de vele knoppen kan er één de helderheid aanpassen, elke keer dat u erop drukt, wordt de helderheid met 25% verlaagd of verhoogd. Als u er bijvoorbeeld eenmaal op klikt, wordt de helderheid opnieuw verlaagd tot 75%, opnieuw tot 50%, de derde keer 25% en de vierde 0%, de volgende keer dat u erop drukt, wordt de helderheid verhoogd.

Pas de helderheid van het scherm aan in Energiebeheer.

Als uw apparaat een batterij heeft - u heeft een batterijpictogram op de taakbalk, door erop te klikken kunt u ook de helderheid wijzigen.

 Klik met de linkermuisknop op het batterijpictogram op de taakbalk en pas in de stroomopties die worden geopend de helderheid aan door met de linkermuisknop op de helderheidstegel te klikken. Elke klik op de tegel zal de helderheid van het scherm met 25% verlagen of verhogen.

De helderheid van het scherm aanpassen in Systeeminstellingen

1. Ga naar het "Start" menu en open "Opties";

2. Selecteer "Systeem";

3. Aan de linkerkant moet "Scherm" zijn geselecteerd, en aan de rechterkant naast "Het helderheidsniveau aanpassen" verplaats je de schuifregelaar met de linkermuisknop, waardoor je de helderheid van het scherm aanpast.

Nadat de optimale helderheid is geselecteerd, kan het venster met systeemparameters worden gesloten.

Pas de helderheid van het scherm aan in Energiebeheer.

1. Klik met de rechtermuisknop op het menu "Start" en selecteer "Energiebeheer" in het menu dat wordt geopend (u kunt het ook openen via het "Configuratiescherm" of het batterijpictogram op de taakbalk).

2. Beweeg onder in het venster bij de "Schermhelderheid" de schuifregelaar met de linkermuisknop naar links of rechts, waardoor de helderheid van het scherm wordt verhoogd of verlaagd. Sluit het venster nadat u de optimale helderheid heeft gekozen.

Pas de helderheid van het scherm aan in de energiebeheerschema-instelling.

1. Klik met de rechtermuisknop op het menu "Start" en selecteer "Energiebeheer" in het menu dat wordt geopend (u kunt het ook openen via het "Configuratiescherm" of het batterijpictogram op de taakbalk).

2. Er staat een punt voor het actieve energiebeheerschema, klik met de linkermuisknop ernaast op "Energiebeheerschema-instellingen".

3. Hier kunt u de helderheid aanpassen wanneer het systeem op batterijvoeding werkt en afzonderlijk de helderheid van het lichtnet door de schuifregelaars te verplaatsen. Nadat u de optimale helderheid heeft gekozen, klikt u op "Wijzigingen opslaan" en sluit u het venster.

Pas de helderheid van het scherm aan in geavanceerde energie-opties.

1. Klik met de rechtermuisknop op het menu "Start" en selecteer "Energiebeheer" in het menu dat wordt geopend (u kunt het ook openen via het "Configuratiescherm" of het batterijpictogram op de taakbalk).

2. Er staat een punt voor het actieve energiebeheerschema, klik met de linkermuisknop ernaast op "Energiebeheerschema-instellingen".

3. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen";

4. Klik met de linkermuisknop op de plus voor "Display" => open "Schermhelderheid" => selecteer op batterij of netstroom en gebruik de linkermuisknop om de helderheid naar de gewenste helderheid te veranderen. Nadat u de optimale helderheid heeft gekozen, klikt u op "OK" en sluit u alle vensters.

Pas de helderheid van het scherm aan in PowerShell.

1. Open PowerShell als administrator: een van de manieren om PowerShell in de zoekbalk te schrijven, klik met de rechtermuisknop op de gevonden optie en selecteer "Als administrator uitvoeren".

2. Om de helderheid te wijzigen, gebruiken we het commando  (Get-WmiObject -Namespace root / WMI -Class WmiMonitorBrightnessMethods). WmiSetBrightness (1, helderheid)

Om bijvoorbeeld de schermhelderheid in te stellen op 70%, moet u de opdracht  (Get-WmiObject -Namespace root / WMI -Class WmiMonitorBrightnessMethods) .WmiSetBrightness (1.70)  invoeren en op Enter drukken.

U kunt een willekeurig nummer gebruiken in plaats van "Helderheid", nadat u de optimale schermhelderheid hebt gekozen - sluit PowerShell.

U kunt de helderheid ook op het beeldscherm zelf wijzigen, als dit toetsen heeft. Dat is alles voor vandaag, als je add-ons hebt of als je andere manieren kent om de helderheid van het scherm te veranderen - schrijf reacties! Veel succes 🙂